Choď na obsah Choď na menu
 


Talizmany a amulety

13. 1. 2011

Aj v dnešnej dobre vedeckého pokroku a vyspelej techniky si dávame do bytov podkovy či sošky svätých, do kancelárií figúrky prasiatok a na krk rôzne prívesky. To všetko v tichej viere, že nám to nejakým spôsobom prinesie šťastie. V prítomnosti takýchto predmetov sa cítime pokojnejšie a príjemnejšie. Talizmany a amulety odnepamäti mali ochrániť svojich majiteľov pred zlými silami a priniesť im to, po čom túžili. Boli tu už od úsvitu dejín a sú tu dodnes. Závisí len od vás, či ich beriete ako bezcenné drobnosti, estetické doplnky alebo prostriedky s magickým účinkom J. Máte nutkanie 3x poklepať na drevo vždy, keď hrozí, že by ste mohli „zarieknuť“ svoje šťastie? Alebo si na dôležitú skúšku oblečiete starý sveter, pretože vám už v minulosti „ priniesol šťastie“? Nemusíte sa preto hanbiť. Ani moderná doba neotriasla sklonom k viere v nadprirodzené sily, hlboko zakorenenej v mysliach väčšiny ľudí. Ale sú to len povery? Pre obyvateľov prírodných národov sú nadprirodzené javy rovnako prirodzené a reálne ako svet, ktorý vnímame svojimi zmyslami. „Civilizovaní“ ľudia samozrejme hľadali vedecké vysvetlenie. To poskytol pokus amerického psychológa Burrhusa F. Skinnera s holubmi z 50-tych rokov minulého storočia. Automatický mechanizmus prideľoval hladným holubom potravu v pravidelných intervaloch bez ohľadu na ich správanie. Skinner objavil, že holuby si spojili svoje náhodné správanie, ktoré mali tesne pred kŕmením, s potravou, a v tomto správaní pokračovali aj neskôr v očakávaní, že tak ovplyvnia prísun potravy (za príčinu kŕmenia považovali napríklad určitý počet otáčok jedným smerom alebo skákanie na jednej nôžke). Tieto rituály začali robiť zakaždým, keď chceli jesť. Skinner v tomto pokuse videl analógiu s ľudským správaním J, teda, že aj ľudia si vytvárajú predstavu o príčinnej súvislosti náhodných udalostí. Tak začali vznikať rôzne magické rituály, ochranné amulety a talizmany. Mnohé z nich si odovzdávajú generácie ako súčasť ľudových tradícií či rodinných zvykov. Iné si zas vytvárame na základe vlastnej pozitívnej alebo negatívnej skúsenosti. Ochranné predmety Podobný význam ako amulety, talizmany či fetiše majú aj relikvie a náboženské predmety. Už v starom Egypte sa dávali múmiám kovové, kamenné alebo keramické amulety, aby chránili nesmrteľnosť zosnulých. Aj kresťanské kríže, obrázky svätých či škapuliare nosené na krku majú charakter amuletov. Fetiš je predmet uctievaný v primitívnych náboženstvách pre jeho domnelé nadprirodzené vlastnosti, napr. ako symbol božstva. Fetišizmus je dodnes zachovávaná viera niektorých domorodých kmeňov v nadprirodzenú ochrannú moc rôznych neživých predmetov (zubov, kameňov, kostí, korálikov a podobne). Toto slovo súvisí s latinským factitius – umelý, nadprirodzený, kúzelný. Spadajú sem aj apotropajné predmety – kultové predmety s magickým účinkom na zabránenie vplyvu zlej moci a na ochranu osôb, dobytka, miesta, budovy a pod. Veľa takýchto predmetov sa prelína s amuletmi a talizmanmi (tie však majú individuálnejší význam pre konkrétnu osobu). Príkladom môže byť podkova pribitá na dvere domu. Ak zomrel hospodár, mala podkova gazdovstvo chrániť pred úpadkom (aby priniesla šťastie, mala byť umiestnená v tvare U, nie naopak). Kto našiel odpadnutú podkovu aj so všetkými klincami, mohol sa podľa tradícií našich predkov tešiť nebývalému šťastiu. Konská lebka zakopaná pod prah mala zas slúžiť na ochranu pred požiarom. Veľa takýchto predmetov sa spájalo s pohrebom a s obavou z návratu mŕtveho, iné mali odvrátiť nepriazeň prírodných živlov, zabezpečiť úrodu a materiálny dostatok, ochrániť mladomanželov, rodičku či novorodenca. A napokon sú tu ešte votívne predmety- sú to predmety, ktoré boli s niekým alebo niečím v styku a môžu byť sprostredkovateľmi vplyvu na nositeľa. Obetovaním predmetu, zobrazujúceho vec, ktorú chceme docieliť, daná vec sa stane skutočnosťou, pretože obetovaním napodobeného predmetu obetuje sa predmet sám. Iným druhom votívnych predmetov sú časti odevov alebo šperky a iné veci, ktoré boli v styku s telom obetujúcich. Mladé dievčatá a ženy niekedy obetovali v pútnických kostoloch svoje vrkoče, aby sa splnilo ich prianie.Všetky venovania a obety tohto druhu sa robia ex voto, t.j. zo sľubu. Ide o vieru, že nadprirodzeno za nejaký dar splní prosebníkovo prianie. Úvod do mágie Výraz talizman a amulet si často zamieňame, nie sú to však synonymá. Je dôležité si uvedomiť že talizman a amulet majú rôzne použitie. Amulet má pred niečím chrániť (kliatbou, chorobou, prevencia zdravia,...) a talizman niečo prináša, privoláva (šťastie, lásku, zdravie,....) a vyrába si ho sám mág podľa potreby. Amulet je predmet, ktorému sa pripisuje ochranná moc pred démonmi, urieknutím, chorobami, nešťastím a podobne. Samotné slovo je odvodené z latinského „amuletum“ a znamená objekt, ktorý ochraňuje, respektíve lekársky prostriedok. „Amoliri“ zasa znamená odsunúť, oddialiť. Hovorí sa, že si ho človek nemôže kúpiť, mal by ho buď nájsť alebo dostať do daru. Používanie amuletov je známe od dôb predhistorických, z ktorých sa našli amulety z kostí, hliny, bronzu. Zväčša pochádza z prírody, môže ním byť zvieracia kosť, kameň, zub, pierko, kus dreva, sušené byliny, hlinené či sklenené koráliky, kožené remence. Amulet si nemôžte vyrobiť, iba upraviť do podoby, aby ste amulet mohli nosiť pri sebe (ako napr. Indiáni nosili svoje vrecúško s medicínou. Takéto vrecúško nosili aj naši predkovia – volalo sa „merindička“ a bol to uzlík s rôznymi drobnosťami - bylinky, minca, semienka, soľ, zrnká obilia a pod.). Talizman priťahuje priaznivé vplyvy a zväčša sa vyrába a magicky nabíja nakonkrétny účel - napríklad pre výhru v súdnom spore, môže posilniť osobné kvality, navodiť stav harmónie a zosilniť priaznivý vplyv planetárnych síl. Pôvod slova talizman nie je jednoznačný – môže pochádzať z gréckeho „telesma“, čo znamená rituál, alebo je odvodené z arabského „talásim“, posvätný alebo čarovný obraz. Talizmany majú často podobu obrazcov či magických formúl napísaných na papieri alebo vyrytých do vhodného materiálu, ktorý môže byť nositeľom informácie, najčastejšie do drahých kameňov (gemy a kamey), medi, zlata či striebra. Gema je talizman zhotovený z polodrahokamu, v ktorom sú vyryté rôzne magické obrazce, poznáme 2 druhy gém – intaglios (gravírovanie je hlboké) a kamea (obrazec plasticky vystupuje na povrchu kameňa). Glypa je magický obrazec zhotovený v kove, kameni alebo na pergamene za účelom pútania kozmických síl na fyzickej úrovni. Glypa sa nosí tak, aby spočívala na mieste solárneho plexu a odráža negatívne kozmické vplyvy. Talizmanom môže byť aj samotný drahý kameň, ale treba si ho vedieť vhodne vybrať podľa toho, aké schopnosti potrebujeme posilniť, akú energiu doplniť, čo vyliečiť. Hranice zdravého rozumu Honba za talizmanmi môže mať aj veľmi drastickú podobu. Je až nepochopiteľné, že v 21. storočí sú v Tanzánii schopní vraždiť albínov, aby z častí ich tiel získali talizmany. Prispela k tomu rozšírená viera v ich nadprirodzené vlastnosti. Rôzny šarlatáni z ich kože, očí, genitálií a nechtov vyrábajú elixíry, ktoré majú zabezpečiť bohatstvo a úspech poverčivým fanatikom L. Nehovoriac o tom, že pre podobné povery padajú za obeť aj ohrozené druhy zvierat. Kedysi vraj museli indickí princovia piť z čaše vyrobenej z rohu nosorožca. Verili, že sa čaša rozlomí napoly, ak by niekto do nápoja primiešal jed. Stavy nosorožcov dramaticky poklesli aj po tom, ako sa z ich rohov začal vyrábať prostriedok na podporu potencie hoci výskumy ukázali, že neobsahuje nič, čo by malo afrodiziakálne účinky. Nech už amuletom a talizmanom veríte alebo nie, nikdy netreba prekročiť hranice „zdravého rozumu“. Lebo hoci nám môžu priniesť tú povestnú „štipku šťastia“ potrebnú k úspechu, určite za vás neurobia skúšku ani neohúria šéfa ak ste namiesto prípravy prezentácie do noci žúrovali , takže v prvom rade sa vždy musíte spoľahnúť na seba a svoje sily. Kirke

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.